top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıBulukod Bilişim

Enerji Sektöründe Teknolojiyi Nasıl Konumlandırmalıyız?

Güncelleme tarihi: 13 Mar 2022

Enerji Sektöründe Teknolojiyi Nasıl Konumlandırmalıyız?


Yaklaşık yarım asırdır operasyonunu işletmek ve yönetmek için dönemin ileri teknolojisini kullanan enerji sektörü önümüzdeki yıllarda da aynı trendi artırarak devam edecek.


Yakın gelecekte öncelikli olarak mevcut dijital aplikasyonların rafine edilmesi ve geliştirilmesi bekleniyor. Özellikle karmaşık ve yapılandırılmamış sismik verileri çok daha hızlı işleyecek işletim algoritmaları üzerinde çalışılmakta. Bu algoritmaların yeni petrol/gaz yatakları bulmaya, geliştirme planları yapmaya ve arama portföyü seçeneklerinin sıralamasında upstream operatörlerine hızlı karar verme ve nihayetinde kapital kaybını önleme konularında yardımcı olması bekleniyor.


İlaveten, rezervuarlardan maksimum üretim sağlamak için kullanılan minyatür ve fiber sensörlerin aynı zamanda verimlilik ve emisyon yoğunluğu gibi çevresel performans ölçümleri yapmak için kullanılmaları da gündemde. Yine otomatize edilmiş sondaj kulelerinin ve robotların özellikle denizaltı altyapıları teftiş ve gerektiğinde tamir etmesi, benzer şekilde son dönemin popüler drone’larının da boru hatlarını, insansız offshore tesislerini ve erişimi güç gaz meşalelerinin denetlenmesinde kullanılması öngörülmektedir.


Elektrik sektöründe ise, maliyetlerinin eskiye oranla fazlasıyla düşmesiyle sensörler ve destekleyici yazılımlar sektörün olmazsa olmazları haline gelmiş durumdadır. Bu sektörde kullanılan varlık/donanımların durum ve performansı hakkında biriktirilen ve sonrasında çeşitli yazılım platformlarında işlenen dijital veriler (ve analitikler) işletme sahibi veya operatör gibi sektör paydaşlarına sistemde oluşması muhtemel arıza ve sorunlara karşı gerçek zamanlı aksiyon alabilme imkânı sunmaktadır. Bu masrafların azaltılarak verimliliğin yükselmesi sağlamaktadır.


Gelecek Öngörüsü

Yapılan araştırmalara göre 2035 yılına kadar Üreticiler robot teknolojileri, endüstriyel internet ve veri analizi gibi teknolojik gelişmeler sayesinde verimliliği artırarak tasarruf edecek. Bu sayede petrol ve doğal gaz sektöründe 290 milyar dolar, kömür, demir ve bakır sektörlerinde 100 milyar dolar kazancın sağlanması öngörülmektedir. Yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırıcı teknolojik gelişmeler sayesinde ise 350 milyar dolar tasarruf sağlanacağı düşünülmektedir. Bunların yanı sıra ulaşım sektöründeki teknolojik gelişmeler ve evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda enerjinin verimli kullanımı toplam 820 milyar dolar tasarruf sağlayacaktır.


Benzer şekilde elektrik üretiminde kullanılan binlerce dijital sensör gerek santralı oluşturan parçaların durumu hakkında gerek girdi akışları ve gerekse elektrik veya emisyon çıktı akışları ile ilgili eş zamanlı bilgiler sağlayan yazılımların(SCADA, DMS v.b. ) olumlu etkisiyle:


· UEA verilerine göre 2016-2040 arasında yukarıda bahsi geçen dijital yöntem ve önlemlerin kullanılmasıyla elde edilecek tasarruf yılda 80 milyar dolar

· 2016’da 300 milyar dolar olarak kayıtlara geçen operasyon ve bakım maliyetlerinde 2040’a kadar yüzde 5’lik azalma sağlayarak şirketlerden dolayısıyla abonelerden çıkması beklenen 20 milyar doların her yıl cepte kalması

· Daha iyi proje tasarımlarına olanak vermesiyle şebeke kayıplarının ve nihayetinde karbondioksit (CO2) salınımının azalması kısaca verimliliğin artması

· Planlanmamış kesintilerin azalması

· Santral ve şebekelerin operasyonel ömürlerinin uzaması yani yaklaşık 1,3 trilyon dolarlık yatırıma 2016-2040 arasında ihtiyaç kalmaması beklenmektedir.


Yapılması Gerekenler

Bu bilgiler ışığında teknoloji enerji sektörünün vazgeçilmez bir enstrümanı olduğu aşikâr olup bu alanda yapılacak akıllıca yatırımların işletmelere operasyonlarını düşük maliyete daha verimli yürütebilmesini sağlamaktadır. Özellikle enerji sektöründe kullanılan yazılım ve cihaz çeşitliliği, yazılım sistemlerinin kendi aralarındaki veri alışverişinin mecburi olduğu ve toplanan verilerin anlamlandırılmasının gerekliliği değerlendirildiğinde şirketlere ait dijitalleşme yol haritasının doğru çıkarılması, verilerin doğruluk analizi/yorumlanması ve doğru entegrasyonların yapılması önemlidir.


Enerji Sektöründeki çoğu uygulamanın ve sistemin tek başına çalışmasının bir anlamı olmadığından sadece yatırım yapılacak ürünün veya çözümün doğru seçilmesi değil mevcut sistemler ile entegrasyonunun en uygun maliyete doğru bir şekilde yapılası gerekmektedir. Bununla birlikte birçok sistemden çok fazla veri geldiği için verilerin analiz edilmesi, doğru yorumlanması ve işlenmesi önem arz etmektedir. Çağımızda enerji firmalar süreçlerini doğru bir şekilde dijital ortama taşıyarak sürekli analizler ile gerekiyorsa revize etmesi operasyonu kesintisiz ve optimum şekilde yönetmesi için önemli olmaktadır.


Teknolojiyi Nasıl Konumlandırmalıyız?

Yapılması gerekenlerin tamamını doğru bir şeklide yapmış bir enerji firması teknolojiyi operasyonunun tam merkezinde konumlandırmalıdır ki maliyet ve operasyonel faydasından yararlanabilsin. Diğer türlü manuel ve dijital ortamda yürütülemeyen her süreç merkezden izleneme ve yönetme kabiliyetini azalttığından hem operasyonel hem de maliyet açısından sorunlar oluşturacaktır.77 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page